Доставка, изработка и монтаж на облицовка на джакузи и колони в СПА Центъра на хотела.

Възложител МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

Изпълнител БРАНДМАКС ЕООД

преди

след

преди

след